•  Login
 • Velkommen til de danske øjenlægers organisation

  DØO har fået ny hjemmeside. Vi håber at det nye design, som nu også er funktionelt på tablets og smartphones, vil øge brugen af hjemmesiden.
  Ambitionen er at DØO´s nye hjemmeside bliver endnu mere levende og brugbar end tidligere. Vi ønsker at den bliver et forum hvor vi, som tidligere, kan diskutere fagrelevante emner. Derudover håber vi på at den vil udvikle sig til et sted hvor de informationer vi har brug i vores hverdag som øjenlæger, kan findes. Det kunne være elektroniske indberetninger, faglige links, faglige retningslinier, fagpolitiske informationer samt meget andet.

  Forslag til forbedringer og ændringer bedes derfor sendt til vores webmaster på webmaster@doeo.dk

  Benyt venligst denne mail: bda@dadl.dk, hvis man ønsker at kontakte Danske Øjenlægers Organisation for øvrige henvendelser.

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen


  Om DØO samt oprettelse af bruger af hjemmesiden.

  Organisationen(DØO) optager enhver læge, der i henhold til lov om udøvelse af lægegerning har tilladelse til at betegne sig som speciallæge i øjensygdomme, DØO er en organisation for alle speciallæger i øjensygdomme, uanset om man er hospitals ansat, i praksis eller som vikarierende øjenlæge.

  Medlemskab af DØO koster årligt 500 kr. for erhvervs-aktive medlemmer og 125 kr. for ikke erhvervs-aktive medlemmer. Kontingentet opkræves via lægeforeningens medlemsafdeling. DØO afholder ét årligt kursus for klinikpersonale/sekretærer samt én årlig lægefaglig efteruddannelsesdag i forbindelse med DØO´s generalforsamling.

  Henvendelse om medlemskab sker til Foreningen af Speciallæger, Mie Dam på amd.fas@dadl.dk eller tlf: 3544 8413. Der opkræves kontingent sammen med øvrige kontingenter.


  Fællessekretariatet, Lægeforeningen
  Kristianiagade 12
  2100 København Ø
  Telefon: +45 35 44 84 01
  Mail: bda@dadl.dk  Når man er medlem af DØO, kan man benytte denne hjemmeside og få adgang til “intranettet” eller den lukkede del for medlemmer. Ansøgning om adgang til hjemmesidens intranet foregår ved at benytte linket i toppen af denne side under ansøg om medlemsskab.

  Vejledninger og instrukser i forbindelse med tilsyn i praksis ligger under fanen "Links" i toppen af denne side.

  I vores "lukkede del" er der oprettet en selvstændig fane: Vejledninger og Instrukser. Indholdet er det samme. Vær opmærksom på DØO fralægger sig ansvar som følge af skrivefejl eller mistolkning af teksten.